Peame oluliseks, et õppetöö toetuks lapse kaasasündinud uudishimule ja huvile. Olulisel kohal on lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine, emotsioonidega toimetulek ja iseseisvuse kasvatamine.
Õpime mängides ja oleme palju õues. Peamiseks õppe- ja kasvatus-eesmärgiks on toetada laste kasvamist loomulikult rõõmsaks ja uudishimulikuks
.
Õppetöös on rõhuasetus lapse algatusel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel.
Suur rõhk on koostööl ja hoolimisel.  
Õpetaja roll koolis on olla suunaja, et pakkuda lastele tuge loovuse ja ettevõtlikkuse avastamisel ning säilitamisel.