Meie koolis toetub õppetöö laste kaasasündinud uudishimule ja huvile.
Koolitükkide kõrval õpetame lapsele, kuidas arendada tähelepanu ja keskendumisvõimet, tulla toime emotsioonidega ja kasvada iseseisvaks inimeseks. 

❖❖❖ 

Lilleoru Põhikool on turvaline, hoitud ja toetatud kasvukeskkond
suurepärase looduse keskel.
Soovime, et lapsest kasvaks arukas, ennast usaldav ja
oma ideid teostada julgev isiksus.


Õpime mängides ja oleme palju õues. Peamiseks õppe- ja kasvatus-eesmärgiks on toetada laste kasvamist loomulikult rõõmsaks ja uudishimulikuks.
Õppetöös on rõhuasetus lapse algatusel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel.
Suur rõhk on koostööl ja hoolimisel.  
Õpetaja roll koolis on olla suunaja, et pakkuda lastele tuge loovuse ja ettevõtlikkuse avastamisel ning säilitamisel.