Filtreeri postitusi

Lilleoru Põhikool on kogupäevakool

Kogupäevakoolideks peetakse koole, millel on vastav kogupäeva programm, kus õppetöö kestab tavapärasest kauem ning tava- ja huviõpe on omavahel üheks tervikuks seotud. Õppe kavandamine ja ajakasutus on paindlikumad, ainetunnid vahelduvad liikumise, iseseisva õppimise ja huviharidusega, mis aitab tagada õpilastele suuremat heaolu koolis. Kogupäevakool aitab saavutada paremaid õppetulemusi, kuna kasutatav õppeprogramm on vaheldusrikkam ning huvitavam ja aitab hoida laste motivatsiooni kõrgemal.
Loe lisaks

Hoolivad kaaslased on koolirõõmu aluseks!

Lilleoru Põhikoolis on suur rõhk hoolivusel. Me tahame, et koolikeskkond oleks koht,
kus saaks toimetada ja areneda rõõmus, julge ja õnnelik laps ning tunneks end hästi
ka õpetaja. Eduka õppimise eelduseks on vastastikune usaldus ja hirmuvaba õhkkond. Siinkohal saavad õpilased ise panustada, et kool oleks koht, kuhu saab iga päev tulla rõõmuga. Üksteisele hästi ütlemine aitab luua koolis hoolivust ja tuge täis suhteid, mis on aluseks nii edukaks õppimiseks ja arenguks.
Loe lisaks

Keskendumine ja tähelepanu

Tähelepanu- ja keskendumisvõimest räägitakse tänapäeval palju ning see on teema,
mis puudutab meid kõiki. Raskusi sellega võib esineda igaühel meist, nii täiskasvanutel kui lastel. Lilleoru Põhikooli õppekava üheks eripäraks on laste tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamine, milleks kasutatakse koolipäeva jooksul erinevaid praktikaid.
Loe lisaks

Elu=koostöö

„Elu võrdub koostöö, “ nii ütleb ettevõtja ja tippjuht Ville Jehe. „Elu on kogemuste ja õppetundide kogumine koos teiste inimestega.“ Lilleoru Põhikoolis on koostööl suur rõhk, sest see on inimeseks olemise osa, ilma selleta ei saa. Kooli õpilased näevad, kogevad ja õpivad koostööd igapäevaselt. See toimub õpetajate ja õpilaste vahel, õpilastel omavahel, vanemate ja koolitöötajate vahel, kooli ja Lilleoru kogukonna vahel jne kuni võõraste inimesteni, keda näiteks kutsutakse kooli külalisõpetajateks.

Loe lisaks

Arhiiv