Filtreeri postitusi

Lilleoru Põhikool on kogupäevakool

Kogupäevakoolideks peetakse koole, millel on vastav kogupäeva programm, kus õppetöö kestab tavapärasest kauem ning tava- ja huviõpe on omavahel üheks tervikuks seotud. Õppe kavandamine ja ajakasutus on paindlikumad, ainetunnid vahelduvad liikumise, iseseisva õppimise ja huviharidusega, mis aitab tagada õpilastele suuremat heaolu koolis. Kogupäevakool aitab saavutada paremaid õppetulemusi, kuna kasutatav õppeprogramm on vaheldusrikkam ning huvitavam ja aitab hoida laste motivatsiooni kõrgemal.
Loe lisaks