Filtreeri postitusi

Kuidas läheb endistel Lilleoru Põhikooli õpilastel?

Kool on midagi enamat kui asutus, kus omandatakse haridust. Siin saadakse
ettevalmistus tulevikuks, luuakse sõprussuhteid, arendatakse lapses olemasolevaid tugevusi, õpitakse koostööd, mängitakse ja toetatakse teineteist. Seega on kooli valimine, kus laps alustab kooliteed, üks tähtsamaid otsuseid, mis vanem oma lapse jaoks teeb. See mõjutab lapse kogu edaspidist elu - õppimist, väärtuseid, sõprade valikut, huvialasid ja üldist toimetulekut elus.
Loe lisaks

KOOLIVALIKUD: "Kogesime reaalselt, kui palju on võimalik lapsevanematel kaasa rääkida koolielus ning kui toetavad sealjuures on õpetajad"

Lilleoru Põhikooli kooliperre kuulub 2018/19 õppeaastal seitse erineva taustaga peret, kes üksteist varasemalt ei tundnud ega polnud ka kokku puutunud. Kuidas jõuti Lilleoru Põhikoolini? Millised olid peamised tegurid lapse koolivalikul? Ja millised suurimad kahtlused? Küsimustele vastavad põhikooli lapsevanemad Kristiina, Angela ja Maarja.

Loe lisaks